17 feb

  De aangiften inkomstenbelasting 2020 kunnen binnenkort weer worden ingevuld. Dit jaar zal het anders gaan dan voorgaande jaren i.v.m. Covid 19.Om u gedurende de periode dat de Covid 19 beperkingen van toepassing

16 dec

De gezondheid en veiligheid van onze klanten, hun gezinnen en medewerkers zijn voor ons erg belangrijk. Daarom hebben wij vanzelfsprekend maatregelen genomen tegen coronabesmetting en tegelijk willen wij onze klanten zonder onderbreking zoveel

21 mei

  Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit gebonden aan een termijn. Termijn vanaf 2019 De termijn is vanaf dit jaar zes maanden na

08 dec

In 2019? De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen

08 dec

Op de factuur 6 of 9% btw? Zoals bekend, is het kabinet voornemens om het verlaagde btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6 naar 9%. Een veelgestelde vraag is vanaf welk

08 dec

Maak elk jaar gebruik van de vrijstellingen In 2018 mogen ouders hun kinderen jaarlijks maximaal 5.363 euro belastingvrij schenken aan elk van hun kinderen. Het bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als

08 dec

Volgend jaar zijn scholingskosten voor een opleiding of studie gericht op een (toekomstig) beroep waarschijnlijk voor het laatst aftrekbaar. Het vorige kabinet wilde namelijk de aftrek van scholingskosten afschaffen, maar de afschaffing is

08 dec

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet u voldoen aan het zogenaamde urencriterium. Dit houdt in dat u ten minste 1.225 uren per jaar aan uw onderneming besteedt. Bij twijfel kan

08 dec

Als partner heb je na de geboorte van je kind recht op verlof. De officiële term hiervoor is het geboorteverlof, maar dit wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd. Vanaf 1 januari

  • 1
  • 2