• Home
  • Schenk nu het nog kan!

Schenk nu het nog kan!

Afschaffing verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) per 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt helemaal
afgeschaft per 2024, maar per 2023 al aanzienlijk beperkt.

Er is nu meer duidelijkheid over de plannen en dan met
name over de mogelijkheid om de jubelton verspreid over
een aantal jaren te geven. Dit is wat er nog kan mits de
ontvanger van de schenking (of diens partner voor de
schenkbelasting) nog geen 40 jaar is:

  • Eerste schenking in 2020 – in 2022 mag deze nog worden aangevuld met € 103.643 minus het in 2020 en 2021 geschonken bedrag.
  • Eerste schenking in 2021 – in 2022 en 2023 mag deze nog worden aangevuld tot € 105.302.
  • Eerste schenking in 2022 – in 2023 mag deze nog worden aangevuld tot € 106.671. Aanvullen in 2024 is niet meer mogelijk.
  • Eerste schenking in 2023 – de vrijstelling is dan veel lager, namelijk even hoog als de gewone hoge vrijstelling voor schenkingen aan kinderen (nu € 27.231). Aanvullen na 2023 is niet mogelijk.

    Meer info: www.strijkersteenwijk.nl/berichten