• Home
  • Verhoging lage btw tarief 6% naar 9%

Verhoging lage btw tarief 6% naar 9%

8 december 2018 admin 0 Comments

Op de factuur 6 of 9% btw?

Zoals bekend, is het kabinet voornemens om het verlaagde btw-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6 naar 9%. Een veelgestelde vraag is vanaf welk moment er met het btw-tarief van 9% gerekend moet gaan worden. Hoe zit dat?

Datum van presteren

6 of 9%? Voor de vraag of het 6%-tarief of het 9%-tarief toegepast moet worden op de prestaties die vallen onder het lage btw-tarief, is het moment waarop het goed is geleverd of de dienst door uw onderneming wordt verricht van belang.

Datum van presteren in 2018. Als de datum van presteren gelegen is in 2018, dan is het 6%-tarief van toepassing, ook als de factuur pas in 2019 door u aan uw afnemer wordt uitgereikt.

Datum van presteren in 2019. Prestaties die onder het verlaagde btw-tarief vallen en die in 2019 worden verricht, zijn belast met het 9%-tarief, ook als er in 2018 alvast een bedrag vooruit wordt gefactureerd. Hiervoor geldt echter een coulance-regeling van de Belastingdienst (zie hierna).

Factuur. Zorg daarom altijd dat duidelijk uit de factuur blijkt op welke datum de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht. Let op. Op grond van de factuurvereisten is dit verplicht als die datum afwijkt van de factuurdatum.

Voorbeeld 1. Fietsenmaker Daan repareert op 20 december 2018 de fiets van Jantien. Hij zal de factuur per post opsturen. Op 3 januari 2019 verstuurt Daan de factuur. Per 1 januari 2019 is het 9%-tarief van toepassing, maar omdat Daan de dienst al in 2018 had verricht, vermeldt hij 6% btw op de factuur. Hij geeft dit in zijn aangifte over het eerste kwartaal aan bij vraag 1b.

Prestatie in 2019

Als het goed in 2019 wordt geleverd of de dienst in 2019 wordt verricht, dan moet het verlaagde btw-tarief van 9% worden toegepast.

Factuurdatum. Als u de factuur al in 2018 stuurt voor een dienst in 2019, moet u op de factuur 6% btw berekenen (dat is het tarief als u de factuur stuurt). In 2019 moet u dan 3% na factureren (aan ondernemers) of 3% extra afdragen (particulieren). Coulance regeling: Vooruitbetalingen. Normaal gesproken zou dat ook gelden voor in 2019 geleverde presentaties die in 2018 al vooruitbetaald zijn. Op dit punt heeft het kabinet echter aangekondigd de ondernemers niet te willen belasten met extra administratieve lasten. Tip. Als u in 2018 vooruit factureert voor prestaties in 2019, en de factuur wordt ook nog in 2018 betaald, hoeft u maar 6% btw af te dragen en niet achteraf nog extra te berekenen.

Voorbeeld 2. Muziek Vof verkoopt concertkaarten. In december 2018 verkopen zij kaarten voor een concert dat in maart 2019 plaatsvindt. De kaarten betaald de koper in december 2018. Muziek Vof brengt 6% btw in rekening. Ook al ligt het moment van de prestatie in 2019, dan hoeft er in 2019 niet alsnog 3% extra btw te worden afgedragen.

Tip. Richt uw administratie tijdig in op de btw-wijziging. De boekhoudprogramma’s moeten worden aangepast alsook de factuurvermeldingen.