• Home
  • Schenkingsvrijstelling dit jaar al gebruikt?

Schenkingsvrijstelling dit jaar al gebruikt?

8 december 2018 admin 0 Comments

Maak elk jaar gebruik van de vrijstellingen

In 2018 mogen ouders hun kinderen jaarlijks maximaal 5.363 euro belastingvrij schenken aan elk van hun kinderen. Het bedrag geldt voor beide ouders samen, ook als ze gescheiden zijn. Voor grootouders aan kleinkinderen geldt de algemene vrijstelling van 2.147 euro. Het maakt niet uit hoe oud de ontvanger van de schenking is. De schenking hoeft u niet aan te geven bij de Belastingdienst en u hoeft er ook niet voor naar de notaris. TIP: Opa’s en oma’s: door direct aan kleinkinderen te schenken, bespaart u dubbel erfbelasting. U vermijdt de erfbelasting bij uw eigen overlijden, en u slaat meteen de (in beginsel belaste) stap van schenken/erven van kind naar kleinkind over.